Mette Hedegaard Nielsen - Formand

Område:        Overordnet overblik

Kontakt:     
Mail:          mette.hedegaard.nielsen@skolekom.dk


Sonja Østergaard Sørensen - Kassere

Områder:   Kassere, arrangement, leje af baner, udlejning af hal

Kontakt     21458130 
Mail:        soes@nordfiber.dk      


Rikke Borup Bak (USU repræsentant)

Område:     Bindeled mellem USU og Bestyrelsen 

Kontakt         

Mail:         rikkeborupbak@gmail.com  

           

Henrik Schiøller- Medlem (Veteran)

Område: Veteranbadminton 

Kontakt:    23477768
Mail:         henrik@es.aau.dk


Christian Nymand (VEB-Bestyrelsen)

Område:    Samarbejdet med Skagen & Frederikshavn fælles seniorafdeling

Kontakt:       20649056
Mail:             hbk1944@gmail.com                   


Claus Bak (VEB-Bestyrelsen)

Område:    Samarbejdet med Skagen & Frederikshavn fælles                    seniorafdeling

kontakt:
Mail:        clabak72@gmail.com 


Hjørring Badminton klub | Idræt alle 149 , 9800 Hjørring | (+45) 71948555 | hbk1944@gmail.com