FORÆLDRERÅDET

Forældrerådet består (indtil videre) af fem forældre, som har tilbudt at hjælpe trænerne med alle de aktiviteter, der foregår “udenfor” banen/træningen, f.eks. indskrivning, lejr og deltage i stævner. Se oplysninger under 'Kontakt'.

Det er også forældrerådet, der har ansvaret for at fastlægge mål, politikker og værdier for ungdomsafdelingen i forhold til vores beskedne ambitionen om at være en af de bedste ungdomsafdelinger at være spiller i.

Forældrerådet refererer til bestyrelsen, som godkender arbejdsprogram og budget, ligesom forældrerådet naturligt har et nært samarbejde med cheftræneren. 

Til varetagelse af aldersgruppernes deltagelse i holdkampe vælges en række holdledere (forældrefrivillige). Læs mere herom under punktet 'Holdturnering' i menuen til venstre

Hjørring Badminton klub | Idræt alle 149 , 9800 Hjørring | (+45) 71948555 | hbk1944@gmail.com