Henrik Schiøler (formand)

Henrik Schiøler (formand)

Onsdag, 05 maj 2021 07:18

Yderligere åbning 6. maj

Kære medlemmer, forældre, trænere, ledere og andre frivilige.

Så blev det endeligt maj og Danmark åbner, men vigtigst - fra og med d. 6. maj må vi alle igen spille badminton på de hold, de var på før nedlukningen :-)

For alle, der er fyldt 18, gælder dog den lille besværlighed, at man skal medbringe gyldigt Corona-pas.

Gyldigt Coronapas vil blive tjekket ved adgang til hallen, men det understreges, at dette er det enkelte medlems eget ansvar. Antræffes et medlem i hallen, i forbindelse med myndighedsbesøg, uden gyldigt Coronapas, vil en evt. bødestraf til foreningen afkræves det enkelte medlem. Desuden vil yderligere sanktioner som f.eks. midlertidig eksklusion overvejes i det enkelte tilfælde.

For at undgå unødig besvær anbefales det alle, at få styr på evt teknologi i forbindelse med Coronapas, da der kan ikke forventes IT-hjælp i hallen.

Ud over den skemalagte hold-aktivitet, vil HBK hallen være åben for alle medlemmer til frit spil i weekenden. De nærmere tidspunkter afhænger af, hvornår der kan være folk ledige til opsyn og vil fremgå på Facebook typisk fredagen før.

Vi påpeger, at de gældende anbefalinger til at undgå smittespredning i hallen stadig gælder: mundbind når man kommer og går, afspritning ved sætskifte, ligesom det anbefales ikke at sidde for tæt i grupper på bænkene.

Med sportslig hilsen og på vegne af bestyrelsen

Henrik Schiøler (formand)

Det er snart maj og påskeliljerne blomstrer, men vigtigst - nu må nogle af os igen spille badminton

Fra og med onsdag d.21 april kan alle HBKs medlemmer i aldersgrupperne 0-18 og over 70 spille og træne på de hold, de var på før nedlukningen.

Dette får virkning for alle ungdomshold (0-18), motionister og 60+. Det skal bemærkes, at for 0-18 er det ikke tilladt for forældre at opholde sig i hallen, da forsamlingsloftet herved sænkes fra 25 til 10. For 70+ gælder forsamlingsloftet på 10.

Vi håber på hel eller næsten hel åbning pr. 6. maj og ser frem til denne dato med spænding.

Vi har i HBKs bestyrelse besluttet, at sæsonen 2020/2021 fortsættes, uden ekstra betaling, indtil starten af næste sæson i det omfang restriktionerne tillader.

Desuden bevilliger vi, uden beregning, som et lille ekstra plaster på såret, 2 rør fjerbolde til hver double på de hold, der ikke automatisk betaler for bolde. Boldene vil være til rådighed i starten af den nye sæson 21/22.

Med sportslig hilsen og på vegne af bestyrelsen
Henrik Schiøler (formand)